Kirsikka Etuaho

kirsikkaEurooppapatenttiasiamies, osakas

mobile +358 50 593 8684
etunimi.sukunimi@espatent.fi

Kemia
Helsinki
Lahti

 

 

 

 

Keksijöiden tiedot ja tieteellinen asiantuntemus ovat hämmästyttäviä. Näiden oivallusten muotoilu patenttikielelle motivoi minua kykyjeni äärirajoille ja hyödyntämään joskus Polilla hankittua tieteellistä ajattelua. Tähänastisten toimeksiantojen toimialat ovat kattaneet orgaanisen, epäorgaanisen, teknisen, polymeeri-, fysikaalisen, lääkeaine-, paperi- ja kliinisen kemian sekä biokemian ja bio- ja geenitekniikan sovellutuksia, eipä mennyt kurssien ahnehtiminen hukkaan!

Kymmenen vuotta sitten pidin tässä työssä hienoimpana tekniikan ja lain rajapinnalla toimimista. Edelleen nautin siitä, mutta yhä suuremmassa roolissa ovat kielenkäytön monet keinot: miten vakuuttaa asiastaan tuomari, patenttiviraston tutkijainsinööri tai lisenssinostaja. Tämän vuorovaikutuksen osapuolet, ihmiset tarpeineen, uskomuksineen, ennakkoluuloineen, huolineen ja intresseineen tekevät siitä kiehtovampaa – ja ennakoimatonta.