FAQ

Miten minun pitäisi menetellä seuraavissa tilanteissa?

• Olen kehittänyt uuden ratkaisun…
• Uusi tuotteemme lanseerataan pian…
• Sain patenttivirastosta kirjeen, jossa on esitetty patenttihakemustamme koskevia huomautuksia…
• Sain kilpailijalta heidän patenttiaan koskevan kirjeen…
• Olemme neuvottelemassa sopimusta yhteistyökumppanimme/alihankkijamme kanssa…
• Yksi työntekijöistämme löysi ikävältä näyttävän, kilpailijalle kuuluvan patentin…
• Olemme perustamassa yritystä, jonka taustalla on uusi innovaatio…
• Olemme kehittämässä uutta tuotekonseptia…

 

Olen kehittänyt uuden ratkaisun, jonka haluan suojata.
Jos ratkaisusi on joltain osin tekninen, jos siinä esimerkiksi käytetään tietokonetta, ratkaisusi voi sisältää patentoitavan keksinnön/keksintöjä.

Mieti tarkkaan, mitkä ratkaisusi piirteet ovat olennaisia. On tärkeää hahmottaa esim. ne tietyt prosessin vaiheet tai laitteen toiminnalliset osat, jotka mahdollistavat ratkaisulla saavutetun tehon tai lopputuloksen.

Patentoitavan keksinnön pitää olla uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen kuin haet patenttia. Pelkästään vanhaan, ennestään tunnettuun tekniikkaan ei myönnetä yksinoikeutta. Osia jo tunnetusta tekniikasta voi kuitenkin käyttää uudessa patentoitavassa keksinnössä. Omaa keksintöä ei pidä julkistaa ennen patentin hakemista, koska omakin julkistaminen tekee keksinnöstä ”ennestään tunnetun”.

Autamme sinua suojaamaan innovaatiosi parhaalla mahdollisella tavalla oli se sitten patentti, hyödyllisyysmalli tai tavaramerkki, joka sopii tilanteeseesi parhaiten.

Saat meiltä vastikkeetta ammattilaisen alustavan mielipiteen tilanteesta. Ota yhteyttä keskustellaksesi asiasta luottamuksellisesti!

 

Uusi tuotteemme lanseerataan pian.
Muista hakea tuotteeseesi liittyviä patentteja ennen lanseerausta.

Toisten IPR-oikeuksiin liittyvien riskien minimoimiseksi suosittelemme toiminnanvapausselvityksen (freedom-to-operate) tekemistä sen selvittämiseksi, mitä uuden tuotteen teknologia-alueeseen liittyviä patentteja on jo olemassa ja mitä mahdollisia vaikutuksia niillä voi olla teidän liiketoiminnallenne. Autamme mielellämme tällaisen selvityksen tekemisessä.Sain patenttivirastosta kirjeen, jossa on esitetty patenttihakemustamme koskevia huomautuksia. 
Useimmissa patenttiviraston kirjeissä asetetaan määräaika patenttihakemuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Jos kirjeessä asetetaan määräaika, siihen pitää vastata määräajan sisällä. Muussa tapauksessa patenttihakemus saattaa raueta.

Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua vastauksen laatimisessa.Sain kilpailijalta heidän patenttiaan koskevan kirjeen. 
Kilpailija voi väittää, että heidän patenttinsa kattavat liiketoimintanne kokonaan tai osittain. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on tärkeää selvittää tosiasialliset faktat ja saada ymmärrys kokonaistilanteesta. Vältä kirjoittamasta julkisia lausuntoja mahdollisesta patentin loukkauksesta ennen kuin olet perehtynyt patentin suojapiiriin ja tarvittaessa konsultoinut patentoinnin ammattilaista, kuten meitä.

On mahdollista, että patenttia ei ole koskaan myönnetty tai että patentti ei ole enää voimassa, ainakaan siinä maassa mikä on sinun liiketoiminnallesi oleellinen. Patentin suojapiiri voi myös olla rajoittunut siten, että se ei ole uhka sinulle. Näissäkin asioissa tarjoamme sinulle asiantuntemustamme.

Patentti voi olla myös myönnetty väärin perustein, eli patentoitu keksintö ei esimerkiksi ole uusi tai keksinnöllinen. Tällöin voit mahdollisesti tehdä väitteen patenttia vastaan. On myös mahdollista nostaa patenttia vastaan mitätöintikanne (esim. markkinaoikeudessa). Olemme apunasi ja osaamme suositella miten tilanteen suhteen kannattaa menetellä.Olemme neuvottelemassa sopimusta yhteistyökumppanimme/alihankkijamme kanssa. 
On tärkeää sopia täsmällisesti siitä kuka omistaa yhteistyön aikana syntyneet IPR:t.Yksi työntekijöistämme löysi ikävältä näyttävän, kilpailijalle kuuluvan patentin.
Pyri hankkimaan käsiisi patentin hakemus- tai julkaisunumero, mielellään itse patenttijulkaisu.

Vältä kirjoittamasta julkisia lausuntoja mahdollisesta patentin loukkauksesta ennen kuin olet perehtynyt patentin suojapiiriin ja tarvittaessa konsultoinut patentoinnin ammattilaista, kuten meitä.

On mahdollista, että patenttia ei ole koskaan myönnetty tai että patentti ei ole enää voimassa, ainakaan siinä maassa mikä on sinun liiketoiminnallesi oleellinen. Patentin suojapiiri voi myös olla rajoittunut siten, että se ei ole uhka sinulle. Näissäkin asioissa tarjoamme sinulle asiantuntemustamme.

Patentti voi olla myös myönnetty väärin perustein, eli patentoitu keksintö ei esimerkiksi ole uusi tai keksinnöllinen. Tällöin voit mahdollisesti tehdä väitteen patenttia vastaan. On myös mahdollista nostaa patenttia vastaan mitätöintikanne (esim. markkinaoikeudessa). Olemme apunasi ja osaamme suositella miten patentin suhteen kannattaa menetellä.Olemme perustamassa yritystä, jonka taustalla on uusi innovaatio.

Toisten IPR-oikeuksiin liittyvien riskien minimoimiseksi suosittelemme toiminnanvapausselvityksen (freedom-to-operate) tekemistä sen selvittämiseksi, mitä uuden innovaation teknologia-alueeseen liittyviä patentteja on jo olemassa ja mitä mahdollisia vaikutuksia niillä voi olla teidän liiketoiminnallenne. Autamme mielellämme tällaisen selvityksen tekemisessä.

Samaan aikaan kannattaa miettiä haluatteko jättää omia patenttihakemuksia innovaationne suojaamiseksi. Innovaatiota ei pidä julkistaa ennen patentin hakemista, koska omakin julkistaminen tekee siitä ”ennestään tunnetun” ja voi estää patentoinnin.

Autamme teitä suojaamaan innovaationne parhaalla mahdollisella tavalla oli se sitten patentti, hyödyllisyysmalli tai tavaramerkki, joka sopii tilanteeseesi parhaiten.

Saat meiltä vastikkeetta ammattilaisen alustavan mielipiteen tilanteesta. Ota yhteyttä keskustellaksesi asiasta luottamuksellisesti!Olemme kehittämässä uutta tuotekonseptia.
Toisten IPR-oikeuksiin liittyvien riskien minimoimiseksi suosittelemme toiminnanvapausselvityksen (freedom-to-operate) tekemistä sen selvittämiseksi, mitä uuden tuotekonseptin teknologia-alueeseen liittyviä patentteja on jo olemassa ja mitä mahdollisia vaikutuksia niillä voi olla teidän liiketoiminnallenne. Autamme mielellämme tällaisen selvityksen tekemisessä.

Samaan aikaan kannattaa miettiä haluatteko jättää omia patenttihakemuksia tuotekonseptinne suojaamiseksi. Tuotekonseptia ei pidä julkistaa ennen patentin hakemista, koska omakin julkistaminen tekee siitä ”ennestään tunnetun” ja voi estää patentoinnin.

Autamme sinua suojaamaan tuotekonseptisi parhaalla mahdollisella tavalla oli se sitten patentti, hyödyllisyysmalli tai tavaramerkki, joka sopii tilanteeseesi parhaiten.

Saat meiltä vastikkeetta ammattilaisen alustavan mielipiteen tilanteesta. Ota yhteyttä keskustellaksesi asiasta luottamuksellisesti!


 

Otapa yhteyttä meihin!